På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Luftkvalitet

Ludvika kommun har tillsammans med Dalarnas luftvårdsförbund mätt luftkvaliteten i Ludvika centrum ett antal år.
De senaste mätningarna är från säsongen 2005/2006. Mätningar pågår nu också för säsongen 2009/2010. Mätning görs nu också för partiklar vilket inte gjorts tidigare. I de tidigare mätningarna har Ludvika haft de lägsta halterna av luftföroreningar av länets huvudorter.

I anslutning till Ludvika tätort finns träimpregneringsföretaget AB Impregna. Företaget har under senare år gjort många förbättringar för att minska luktstörningar från verksamheten. Byte av kreosotkvalitet, flyttande av färdiglagret, förbättringar i processen som ger torrare stolpar, förslutning av processen med uppsamling av kreosotångor och förbränning av kreosotångor i värmeverket är exempel på detta. Verksamheten kommer ändå att märkas vid vissa tillfällen. Stark solgör att impregnerade stolpar avger ångor. Speciellt påtagligt är det vid första vårvärmen. Bedömningen av olägenheten är den att det är lukten i sig som är olägenheten och inte några ämnens egen farlighet vid de halter som är aktuella.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/07 16:37:35