På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Eldning av trädgårdsavfall

Det är roligt att elda men tänk er för.

Enligt avfallsföreskrifterna för Ludvika kommun får ris och övrigt torrt trädgårdsavfall endast eldas på "glest belägna fastigheter". Det är således inte tillåtet att elda inom villaområden.

Det är inte så svårt att förstå att rök från sådan eldning är besvärande. Röken innehåller oerhört mycket föroreningar på grund av ofullständig förbränning. Om då röken blåser in till grannen eller tar sig in i grannens ventilationssystem kan olägenheterna bli stora. Speciellt gäller det för personer med allergiska besvär och överkänslighetsreaktioner. Kommunen får ibland ta emot klagomål på rök från eldning av trädgårdsavfall.

Brasor på Valborgsmässoafton brukar dock accepteras. Man måste naturligtvis även här ta hänsyn till omgivningen och så långt som möjligt dra sig från bostäder. Valborgsmässobrasan är en trevlig tradition. Det blir dock så lagom trevligt om man slängt annat än ris och rent virke på brasan. Det kan i så fall medföra eldningsförbud. Brasan får inte pyra efteråt.

Elda med förnuft och hänsyn. Tag gärna kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg och räddningstjänsten i tveksamma fall.

Bra alternativ till är att kompostera trädgårdsavfall och att köra det till Björnhyttans avfallsstation där det kan komma till nytta som kompost eller bränsle.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-20

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/07 17:04:28