På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Naturvård

Naturvården arbetar för att bevara arter, livsmiljöer och livsprocesser.

Genom att inventera värdefulla naturområden och bevaka känslig natur i fysisk planering och markanvändning kan hänsyn tas till naturvärden, biologisk mångfald och friluftsliv. Närhet till natur är viktig för hälsa och motion. Det är av stor vikt att samarbete sker med länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen för att nå lokala miljömål.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-23

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 21/07 12:44:59