Ansök om tillstånd att bedriva fristående förskola, familjedaghem eller fritidshem som ej är anslutet till en fristående skola

Här hittar du information om hur det går till att ansöka om att starta fristående förskola. Om du vill starta fritidshem eller pedagogisk omsorg kontaktar du social – och utbildningsförvaltningen.

Ansökan om att starta fristående förskola

Enligt 2 kap. §7 skollagen (2010:800) om godkännande av enskild som huvudman är det den kommun där utbildningen ska bedrivas som händlägger ärendet.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen

social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: