Ansök om skolgång för nyinflyttad elev

Är du på väg att flytta till Ludvika kommun eller har du redan flyttat hit och har barn i grundskoleåldern 6-15 år?

Enligt skollagen (2010:800) 9 kap 15§ och 10 kap 30§ kan du/ni välja annan skola än den som hör till din/er adress. Valet gäller under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen

social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: