Ansök om undervisning i modersmål

Rätt till modersmålsundervisning har elev där minst en av vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i det språket och dagligen använda språket i umgänge med familjen.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen

social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: