Byte av skola

Här finns blankett för byte av skola eller ansökan om skolgång i annan skola i Ludvika kommun än den som kommunen anvisat.

Fyll i blanketten nedan och lämna den till önskad skolas expedition. Adressen hittar du under respektive skolas sida med kontaktuppgifter.

Den kan också skickas till

Ludvika kommun
Social- och utbildningsförvaltningen
Östra Storgatan 29
771 82 Ludvika

Skolskjuts

Elever i åk F-6 som är skolskjutsberättigade kan endast erbjudas kostnadsfri skolskjuts till den anvisade skolan. För elever i årskurs 7-9 kan busskort erbjudas vid val av annan skola i kommunen om avståndsgränsen (4 km) för skolskjuts är uppfylld.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen

social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: