Skolskjuts – Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts via e-tjänst.

e-legitimation

För att kunna använda tjänsten behövs e-legitimation. Har du inte e-legitimation ska du använda ansökningsblankett. Se blanketter nedan.

Ansökan för elev som är familjehemsplacerad eller har skyddad identitet

För elever som är familjehemsplacerade eller har skyddad identitet ska ansökan om skolskjuts ske via blankett. Blanketten ska även användas av vårdnadshavare som saknar e-legitimation. Elever i anpassad skola behöver inte ansöka, de som har ett behov av skolskjuts får det automatiskt.

Läs mer

sidan om skolskjutsar kan du läsa mer om vad som gäller samt tidtabeller.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: