Hushållsavfall, gemensamt hämtställe

  Tre eller flera fastighetsägare av en- och tvåfamiljshus samt fritidshus kan ansöka om gemensamt hämtställe för hushållssopor.

  Ett gemensamt hämtställe för hushållssopor är ett frivilligt åtagande från tre eller flera fastighetsägare av en- och tvåfamiljshus samt fritidshus, där ni i samförstånd kommer överens om att lägga ert hushållsavfall i en gemensam behållare. Ni kommer överens om placering och skötsel av behållare samt platsen för behållare, till exempel snöskottning, sandning, rengöring med mera enligt föreskrifterna för avfallshantering.

  Kommunen ser däremot till att storlek och antal behållare dimensioneras efter antalet fastigheter och typ av fastigheter som är anslutna. Kommunen betalar ingen ersättning för platsen där det gemensamma hämtstället är placerat. Placeringen av det gemensamma hämtstället bestäms i samråd med kommunen.

  Det gemensamma hämtstället ska ha en kontaktperson som anges i ansökan. Vid byte av kontaktperson ska någon annan fastighetsägare träda in i dennes ställe. Detta anmäls till kommunens verksamhetsområde miljö och bygg.

  Om det uppstår brister eller olägenheter eller om föreskrifterna om avfallshantering inte följs, kan det gemensamma hämtstället dras in och övergå till ett ordinarie abonnemang för varje fastighet. För att förhindra att detta sker, meddelas kontaktpersonen för att i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen få en möjlighet att rätta till problemen. Den som vill utgå ur det gemensamma hämtstället ska själv göra en anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhetsområde miljö och bygg.

  Avgift för prövning av anmälan faktureras enligt en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun

  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.