Hushållsavfall, uppehåll i hämtning av hushållsavfall i max 1 år

  Uppehåll i hämtning kan begäras om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst fyra månader för permanentbostäder och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus.

  Begäran ska ha inkommit senast två veckor innan avsedd uppehållsperiod eller före 15 april för sommarperioden och 15 september för vinterperioden avseende fritidshus.

  Anmälan sker till WessmanBarken Vatten & Återvinning. Om anmälan avviker från angivna förutsättningar hänvisas kunden till att istället lämna in en ansökan till myndighetsnämnden miljö och bygg.

  Uppehåll gäller i max ett år och kan inte förlängas.

  Skyldighet att betala grundavgift kvarstår.

  För längre period se befrielse från hämtning av hushållsavfall i minst 1 år och max 4 år.

  Sidan uppdaterades: 2019-10-14

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.