Kompostering av matavfall

Om du vill kompostera ditt matavfall måste du anmäla det till verksamhetsområde miljö och bygg.

  • Kompostbehållaren ska vara konstruerad så att råttor och fåglar förhindras att komma in i komposten.
  • Springor och maskor för lufttillförsel får inte vara större än 5 till 6 millimeter.
  • Behållaren ska ha ett lock.
  • Kompostbehållaren ska placeras på tomten så att inga olägenheter uppstår för grannar.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: