Avhjälpandeåtgärd av förorenat område eller anläggning

Här kan du ladda ner en blankett för anmälan om avhjälpandeåtgärd av förorenat område eller anläggning.

En avgift för prövning av anmälan faktureras enligt en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: