Bygglov

  Här kan du ansöka om bygglov och göra anmälan om till exempel rivning.

  Om du inte är säker på vilken typ av lov eller anmälan du behöver göra kan du läsa mer på sidorna:

  Ansökan om bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked, strandskyddsdispens

  Om du ska bygga nytt, bygga till, eller ändra användningen av en lokal, så behöver du lämna in en bygglovsansökan. Marklov krävs för att ändra marknivå på en fastighet inom detaljplanerat område.

  Med ansökningsblanketten bifogas plan- och fasadritningar, situationsplan/karta.

  För stora ärenden anmäler du namnet på en certifierad kontrollansvarig på ansökningsblanketten. För mindre ärenden kan byggherren vara kontrollansvarig. Om du inte gör en egen kontrollplan kan du använda blanketten Förslag till kontrollplan

  Om man vill kontrollera möjligheterna att bygga på till exempel en obebyggd tomt eller inför avstyckning kan man ansöka om förhandsbesked. Bifoga plan- och fasadritningar, situationsplan/karta.

  Om du vill genomföra en åtgärd inom strandskyddat område, kan du behöva ansöka om strandskyddsdispens. Man kan söka om dispens som ett eget ärende eller samtidigt som man söker lov eller förhandsbesked. Bifoga plan- och fasadritningar och situationsplan/karta.

  Kom ihåg att skriva under din ansökningsblankett.

  Alla beslut är förenade med en kostnad.

  Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i småhus (inklusive kontrollplan)

  För installation eller ändring av en kamin eller rökkanal krävs en anmälan.

  Bifoga prestandadeklaration, planritning som visar placering och fasadritning som visar skorsten och taksäkerhet.

  Kom ihåg att skriva under din ansökningsblankett.

  Alla beslut är förenade med en kostnad.

  Förslag till kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig

  Förslag till kontrollplan kan användas i mindre ärenden när byggherren är ansvarig för kontrollen.

  Bocka för de moment som projektet omfattas av, och fyll på egna kontrollpunkter om något saknas för just ditt projekt.

  Skall skickas in till nämnden som underlag för att få ett startbesked, men ju tidigare det finns i ärendet ju fortare går handläggningen.

  Anmälan om installation, väsentlig ändring och annan anmälan som inte kräver bygglov eller rivningslov

  Används för anmälningspliktiga åtgärder som Attefallsåtgärder till exempel komplementbyggnad < 25 kvadratmeter, inreda ytterligare bostad i enfamiljshus, tillbyggnad < 15 kvadratmeter, eller rivning av byggnad utanför detaljplanerat område.

  Även för olika typer av ändringar eller nyinstallationer som hiss, brandskydd, ventilation, påverkan på bärande konstruktion eller vatten och avlopp.

  För stora ärenden anmäler du namnet på en certifierad kontrollansvarig på ansökningsblanketten. För mindre ärenden kan byggherren vara kontrollansvarig. Om du inte gör en egen kontrollplan kan du använda blanketten Förslag till kontrollplan.

  Kom ihåg att skriva under din anmälningsblankett.

  Alla beslut är förenade med en kostnad.

  Sidan uppdaterades: 2020-02-13

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.