Bygglov och anmälningsärenden

Här kan du ansöka om bygglov och göra anmälan om till exempel rivning.

Om du inte är säker på vilken typ av lov eller anmälan du behöver göra kan du läsa mer på sidorna:

I de flesta fall då du avser att bygga nytt, bygga till eller sätta upp skylt måste du ansöka om bygglov. Åtgärder som inte kräver bygglov kan ändå vara anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen.

Myndighetsnämnden miljö och bygg tar ut en avgift för handläggningen av ärendet. Avgiften varierar beroende på vad och var du ska bygga.

I e-tjänsten kan du lämna in anmälan och söka bygg-, mark- och rivningslov digitalt. Det finns även en blankett längre ned att fylla i, om du föredrar det.

E-tjänst för bygglov och anmälningsärenden

Om du agerar för ett företag kommer du att kunna ange det i tjänsten, men du loggar alltid in med ditt personliga BankID för att kunna ansöka eller anmäla och sedan följa ärendet.

Via vår e-tjänst ansöker och anmäler du byggärenden gällande:

 • Bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad
 • Anmälan och Attefallsåtgärder (till exempel anmälan om eldstad eller anmälan om rivning)
 • Förhandsbesked
 • Rivnings- och marklov

Myndighetsnämnden miljö och bygg tar ut en avgift för handläggningen av ärendet. Avgiften varierar beroende på vad och var du ska bygga.

Så här går det till:

 1. Ta fram de handlingar som behövs för din ansökan eller anmälan
  Du behöver ofta bifoga olika handlingar för din ansökan beroende på vad du ska bygga, till exempel ritningar, situationsplan och kontrollplan. Dessa handlingar ska vara sparade/inskannade som pdf-fil(er) och ska bifogas din ansökan i e-tjänsten. Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, tydliga och lättlästa.
  Bifoga varje enskild ritning i en separat PDF.
  För att handläggningen av ditt bygglov ska gå smidigt är det viktigt att de handlingar du skickar in innehåller rätt information från början.
  Broschyrer med checklistor och exemperitningar samt en broschyr om ritteknik för dig som ska rita själv finns på sidan Bygglov, andra lov och anmälan.
  Du kan även komplettera en redan inskickad ansökan eller anmälan via denna e-tjänst.
 2. Välj typ av ansökan eller anmälan
  Du väljer vilken typ av ansökan eller anmälan du ska göra.
 3. Logga in på e-tjänsten med mobilt BankID
  Du behöver ha tillgång till ett mobilt BankID för att kunna logga in på e-tjänsten. Det kan du ansöka om hos din bank och sedan installera på din mobiltelefon.
 4. Följ anvisningarna
  Besvara de frågor som är aktuella för just din ansökan och bifoga dina handlingar som pdf-fil(er). E-tjänsten guidar dig tills att det är klart att skicka in ansökan eller anmälan. Är det första gången du gör en ansökan eller anmälan vill vi ha din e-postadress och ditt mobilnummer så att vi kan kontakta dig kring ditt ärende.
 5. Kontrollera din ansökan eller anmälan
  Kontrollera din ansökan eller anmälan innan du skickar in den.
 6. Skicka in din ansökan eller anmälan
  När du skickat in din ansökan eller anmälan får du ett ärendenummer och en bekräftelse per e-post till den e-postadress du angett.
 7. Handläggare granskar och kontrollerar
  En handläggare kommer att ta hand om din ansökan eller anmälan och granska och kontrollera om den följer de bestämmelser och krav som finns enligt plan- och bygglagen. Om din ansökan eller anmälan behöver kompletteras kontaktar handläggaren dig inom 3 veckor. Myndighetsnämnden miljö och bygg ska sedan besluta om din ansökan inom 10 veckor från det att en komplett ansökan lämnats in (4 veckor gäller för anmälan).
 8. Komplettera när du vill
  Glömde du något när du ansökte eller anmälde? Du kan enkelt komplettera din ansökan eller anmälan genom att logga in på e-tjänsten eller genom att skicka e-post till miljo.bygg@ludvika.se.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta en bygglovshandläggare direkt på telefon 0240-866 70 (telefontid klockan 13.00 – 14.30 måndag, onsdag och fredag) eller via e-post miljo.bygg@ludvika.se.

Tillgänglighetsdeklaration för tjänsten finns på sidan Tillgänglighetsdeklaration för Bygglov och anmälningsärenden Länk till annan webbplats.

Blanketter för ansökan om bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked, strandskyddsdispens

Om du inte använder e-tjänsten för bygglov kan du använda blanketterna nedan.

Med ansökningsblanketten bifogas plan- och fasadritningar, situationsplan/karta.

För stora ärenden anmäler du namnet på en certifierad kontrollansvarig på ansökningsblanketten. För mindre ärenden kan byggherren vara kontrollansvarig. Om du inte gör en egen kontrollplan kan du använda blanketten Förslag till kontrollplan

Om man vill kontrollera möjligheterna att bygga på till exempel en obebyggd tomt eller inför avstyckning kan man ansöka om förhandsbesked. Bifoga plan- och fasadritningar, situationsplan/karta.

Om du vill genomföra en åtgärd inom strandskyddat område, kan du behöva ansöka om strandskyddsdispens. Man kan söka om dispens som ett eget ärende eller samtidigt som man söker lov eller förhandsbesked. Bifoga plan- och fasadritningar och situationsplan/karta.

Kom ihåg att skriva under din ansökningsblankett.

Anmälan om installation av eldstad/rökkanal i småhus (inklusive kontrollplan)

För installation eller ändring av en kamin eller rökkanal krävs en anmälan.

Bifoga prestandadeklaration, planritning som visar placering och fasadritning som visar skorsten och taksäkerhet.

Kom ihåg att skriva under din ansökningsblankett.

Förslag till kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig

Förslag till kontrollplan kan användas i mindre ärenden när byggherren är ansvarig för kontrollen.

Bocka för de moment som projektet omfattas av, och fyll på egna kontrollpunkter om något saknas för just ditt projekt.

Skall skickas in till nämnden som underlag för att få ett startbesked, men ju tidigare det finns i ärendet ju fortare går handläggningen.

Anmälan om installation, väsentlig ändring och annan anmälan som inte kräver bygglov eller rivningslov

Används för anmälningspliktiga åtgärder som Attefallsåtgärder till exempel komplementbyggnad < 25 kvadratmeter, inreda ytterligare bostad i enfamiljshus, tillbyggnad < 15 kvadratmeter, eller rivning av byggnad utanför detaljplanerat område.

Även för olika typer av ändringar eller nyinstallationer som hiss, brandskydd, ventilation, påverkan på bärande konstruktion eller vatten och avlopp.

För stora ärenden anmäler du namnet på en certifierad kontrollansvarig på ansökningsblanketten. För mindre ärenden kan byggherren vara kontrollansvarig. Om du inte gör en egen kontrollplan kan du använda blanketten Förslag till kontrollplan.

Kom ihåg att skriva under din anmälningsblankett.

Kontakta oss

Bygglovshandläggare

Telefon: 0240-866 70

Telefontid måndag, onsdag och fredag 13.00-14.30.

Boka tid för besök.

Besöksadress: Carlavägen 24

E-post: miljo.bygg@ludvika.se

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: