Bygglov och anmälningsärenden

Här kan du ansöka om bygglov, ansöka om strandskyddsdispens och göra anmälan om till exempel rivning.

Om du inte är säker på vilken typ av lov eller anmälan du behöver göra kan du läsa mer på sidorna:

Kontakta oss

Bygglovshandläggare

Telefon: 0240-866 70

Telefontid måndag, onsdag och fredag 13.00-14.30.

Undantag från telefontiderna: fredag 10 maj, fredag 7 juni, onsdag 25 december, fredag 27 december.

Boka tid för besök.

Besöksadress: Carlavägen 24

E-post: miljo.bygg@ludvika.se

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: