Djur inom område med detaljplan

Här kan du ladda ner blanketter för ansökan om tillstånd för att hålla djur inom detaljplanelagt område.

Till ansökan ska du bifoga en situationsplan eller ritning över fastigheten, byggnaden eller rummet där djurhållningen kommer att ske. Ritningen ska visa var djuren kommer att hållas, utrymmen för vistelse och skötsel, lagring av foder och gödsel samt andra uppgifter som är relevanta för prövningen av ansökan, till exempel närhet till andra bostäder och vattentäkter. Ritningen ska vara skalenlig och ha angivna avstånd.

En miljö- och hälsoskyddsinspektör kommer eventuellt att boka in ett platsbesök innan tillstånd medges.

En avgift för prövning av ansökan faktureras enligt en taxa som harbeslutats av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: