Lagring av avfall

Här hittar du blanketten för anmälan om lagring av avfall.

En komplett anmälan ska vara oss tillhanda senast 6 veckor innnan verksamheten ska startas.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: