Lagring av farligt avfall

Här hittar du blanketten för anmälan om lagring av farligt avfall.

En komplett anmälan ska vara oss tillhanda senast 6 veckor innan verksamheten startas.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: