Planbesked

Här kan ladda ner blanketten för begäran om planbesked.

Din begäran ska innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs.

För handläggning av din begäran faktureras en avgift enligt taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: