Skjutbana

Här kan du hämta blanketten för anmälan om skjutbana.

En avgift för prövning av anmälan fatureras enligt taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: