Solarium

Om du anmäler en ny verksamhet ska du bifoga en ritning över lokalen och information om ventilationen i lokalen. Vid ändring av befintlig verksamet kan det räcka med uppgifter som beskriver ändringen.

Anmälan ska skickas in 6 veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

En avgift för prövning av anmälan faktureras enligt en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: