Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1§

Insatser som lyder under Socialtjänslagen är till exempel hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: