Föreningsbidrag – Startbidrag kulturföreningar

Här kan kulturföreningar söka bidrag för extra kostnader som tillkommer vid en nybildad förening.

  • För att få söka ska föreningen följa bidragsreglerna och vara registrerad i Föreningsregistret.
  • Bidragen behandlas löpande.
  • Startbidraget är 5 000 kronor.
  • Ansökan görs i systemet FRI

Fritids- och idrottsföreningar ansöker om startbidrag på sidan Föreningsbidrag – Startbidrag fritids- och idrottsföreningar

Ansökan görs i FRI

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: