Föreningsbidrag – Bidrag för kulturarrangemang

Här kan du söka bidrag för kulturarrangemang.

Med kultur avses här områdena teater, musik, dans, konst, film, litteratur, kulturhistoria, bevarande av kulturarv och immateriella kulturarv, hemslöjd samt gränsöverskridande verksamhet inom dessa områden.

  • För att få söka ska föreningen vara registrerad i Föreningsregistret.
  • Arrangemangsbidrag syftar till att stödja engångsinsatser. Kan sökas av samtliga föreningar som uppfyller kommunens grundvillkor för föreningar.
  • Ansökan om bidrag kan göras när som helst under året. Ansökan ska vara inlämnad minst en månad före genomförandet.
  • Bidrag ges enbart till den del av ett arrangemang som inom det som här betecknas som kulturverksamhet.

Redovisning

Redovisning ska ske senast två månader efter arrangemanget till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Om aktiviteten inte genomförs ska bidraget återbetalas.

Ansökan görs i FRI

Pratbubbla med kommunens logotyp och texten Med stöd från Ludvika kommun.

Marknadsföring

Föreningen ansvarar själv för marknadsföring. Marknadsföringen kan ske genom:

  • Sociala medier.
  • Föreningens hemsida.
  • Annonser.
  • Arrangemang ska alltid marknadsföras på Visit Dalarna.
  • Vid större arrangemang även annonseringen i lokala tidningar. I marknadsföringen av arrangemang som fått bidrag av Ludvika kommun ska kommunens logotyp "Med stöd från Ludvika kommun" vara med i all annonsering.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: