Föreningsbidrag – För Pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionshinder

Ansökan för bidrag som avser pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionshinder med säte i Ludvika kommun.

Ansök senast 15 september

Ansökan ska ha inkommit till vård- och omsorgsförvaltningen senast den 15 september för bidrag gällande nästkommande år.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan behandlas inte.

Skriv in uppgifterna direkt i formuläret på sidan eller använd blanketten. Kom ihåg att skicka med de handlingar som krävs för respektive bidragstyp.

 

Bilagor till ansökan om verksamhetsstöd och lokalstöd

Föreningens senaste årsmöteshandlingar som ska ligga till grund för vård- och
omsorgsnämndens fördelning av bidrag och ska bifogas till både ansökan om verksamhetsstöd och lokalstöd.

Årsmöteshandlingar:

 • Bokslut
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsförslag för kommande år
 • Budgetförslag för kommande år.

Avser ansökan samorganisation ska även följande bifogas:

 • Förteckning över ingående föreningar
 • Beslut om företräde av samorganisationen
 • Antal medlemmar per ingående förening.

Till ansökan om lokalstöd ska även följande bifogas

 • Vilken lokal ansökan avser och ändamål
 • Vilken omfattning lokalen används
 • Föreningens kostnader för lokal verifieras genom hyresavi, hyresavtal eller liknande
 • Om fastighetsägaren får ekonomiskt stöd från annan
 • Samverkan om lokal med annan/andra föreningar

Avser ansökan samorganisation ska även

 • Förteckning över ingående föreningar
 • Beslut om företräde av samorganisationen
 • Antal medlemmar per ingående förening

Ansök om bidrag

Du kan ansöka om bidrag via blankett eller formulär nedan.

Om du ansöker via formuläret. Kom ihåg att trycka på på knappen Skicka.

Vill du ha en utskrift på de uppgifter du har fyllt, i använd webbläsarens utskriftsfunktion efter att du har klickat på skickaknappen längs ner i formuläret.

Ansök om bidrag via formuläret nedan


Ansökan avser  * (obligatorisk)
Ansökan avser


Vi ansöker om * (obligatorisk)
Vi ansöker om
Har föreningen/organisationen fått bidrag från annan förvaltning i Ludvika kommun? * (obligatorisk)
Har föreningen/organisationen fått bidrag från annan förvaltning i Ludvika kommun?Har fastighetsägaren fått stöd från annan? * (obligatorisk)
Har fastighetsägaren fått stöd från annan?Samverkan om lokal med annan/andra föreningar * (obligatorisk)
Samverkan om lokal med annan/andra föreningar
Vi har ett tekniskt problem som innebär att den totala datamängden som skickas inte får vara större än 9,5 Mb.
Om ni har stora filer, skicka dem då separat till vard.omsorg@ludvika.se och hänvisa till er ansökan som ni gjort här. *

Till ansökan om verksamhetsstöd ska nedanstående bifogas
Föreningens senaste årsmöteshandlingar. Avser ansökan samorganisation ska även: Förteckning över ingående föreningar, Beslut om företräde av samorganisationen, Antal medlemmar per ingående förening bifogas.
Till ansökan om lokalstöd ska nedanstående bifogas
Föreningens senaste årsmöteshandlingar. Vilken lokal ansökan avser och ändamål. Vilken omfattning lokalen används. Föreningens kostnader för lokal verifieras genom hyresavi, hyresavtal eller liknande. Om fastighetsägaren får ekonomiskt stöd från annan. Samverkan om lokal med annan/andra föreningar. Avser ansökan samorganisation ska även: Förteckning över ingående föreningar. Beslut om företräde av samorganisationen. Antal medlemmar per ingående förening.

Avser ansökan samorganisation ska även nedanstående dokument bifogasBekräftelse

För att veta att din ansökan skickats iväg korrekt får du en bekräftelse på detta:

 1. På sidan visas en sammanfattnig i text av det du skickat in.
 2. Du får en bekräftelse att din ansökan skickats in via den e-post som du angivit i fältet e-post.

Om du inte får någon bekräftelse:

 • Kolla att du fyllt i alla obligatoriska fält markerade med en stjärna inklusive kryssrutan om GDPR.
 • Kolla hur stora dina bifogade filer är. Den totala datamängden får inte överskrida 9,5 Mb.
 • Om det ändå inte fungerar, kontakta vard.omsorg@ludvika.se

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: