Föreningsbidrag – Jubileumsbidrag

  Jubiléumsbidrag till föreningar som fyller 25, 50, 75 eller 100 år och har för avsikt att genomföra någon form av medlemsarrangemang detta jubiléumsår.

  Föreningar som har sitt säte i Ludvika kommun och har regelbunden verksamhet och registrerade medlemmar kan ansöka om jubileumsbidrag från Ludvika kommun. Jubileumsbidrag kan ansökas i samband med att föreningen fyller 25, 50, 75, 100 eller motsvarande om föreningen är över 100 år gammal. Bidraget ges till föreningar som har som avsikt att genomföra någon form av medlemsarrangemang under jubileumsåret.
  Ansökan ska innehålla följande:

  • verifierade uppgifter om föreningens historik, med tydliga uppgifter om när föreningen grundades,
  • föreningens stadgar,
   projektplan avseende bidragets användning, det vill säga föreningens planerade jubileumsarrangemang (budget behövs ej),
  • verksamhetsberättelse från senast avslutat verksamhetsår,
  • uppgift om postgiro eller bankgiro,
  • senaste bokslut där det framkommer inkomna medlemsavgifter och information om vad medlemsavgiften var året för bokslutet.

  Beslut om jubileumsbidrag fås inom en månad från att ansökan inkommit. Jubileumsbidraget betalas dock först ut efter det att föreningen genomfört sitt jubileumsarrangemang och inkommit med en redogörelse över arrangemanget. Redogörelsen skickas till info@ludvika.se.

  Bidragets utformning

  Hur många medlemmar föreningen har utgör grunden för utbetalningen av jubileumsbidraget. Jubileumsbidraget består av två delar; ett grundbidrag och ett bidrag per antal medlem.

  Grundbidraget består av följande belopp:

  • Upp till 400 medlemmar, 1 750 kronor
  • 401 eller fler medlemmar, 2 250 kronor

  Utöver grundbidraget får föreningen ett bidrag per antal medlemma enligt följande:

  • Upp till den 400:e medlemmen = 10 kronor i bidrag per medlem
  • Från den 401:a medlemmen och uppåt = 5 kronor i bidrag per medlem

  Maxbelopp för jubileumsbidraget är 10 000 kronor per förening.

  Ansök om jubileumsbidrag i formuläret nedan  gata/box, c/o, postnummer och ort  För- och efternamn  Verifierade uppgifter om föreningens historik och grundande

  Föreningens stadgar inklusive information om när föreningen bildades

  Senaste versionen av verksamhetsberättelsen

  Senaste bokslutet, innehållande antal medlemmar och medlemsavgifter.

  Projektplan för jubileumsarrangemanget

  Vi har ett tekniskt problem som innebär att den totala datamängden som skickas inte får vara större än 9,5 Mb.
  Om ni har stora filer, skicka dem då separat till info@ludvika.se och hänvisa till er ansökan som ni gjort här.*

  Marknadsföring

  Föreningen ansvarar själv för marknadsföring. Marknadsföringen kan ske genom:
  • sociala medier
  • föreningens hemsida
  • annonser
  • i samarbete med Visit Dalarna
  • Vid större arrangemang även annonseringen i lokala tidningar. I marknadsföringen av arrangemang som fått bidrag av Ludvika kommun ska kommunens logotyp "Med stöd från Ludvika kommun" vara med i all annonsering.

  Sidan uppdaterades: 2020-09-23

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.