Föreningsbidrag – Jubileumsbidrag

Jubileumsbidrag till föreningar som fyller 25, 50, 75 eller 100 år och har för avsikt att genomföra någon form av medlemsarrangemang detta jubileumsår.

Föreningar som har sitt säte i Ludvika kommun och har regelbunden verksamhet och registrerade medlemmar kan ansöka om jubileumsbidrag från Ludvika kommun. Jubileumsbidrag kan ansökas i samband med att föreningen fyller 25, 50, 75, 100 eller motsvarande om föreningen är över 100 år gammal. Bidraget ges till föreningar som har som avsikt att genomföra någon form av medlemsarrangemang under jubileumsåret.
Ansökan ska innehålla följande:

 • verifierade uppgifter om föreningens historik, med tydliga uppgifter om när föreningen grundades,
 • föreningens stadgar,
  projektplan avseende bidragets användning, det vill säga föreningens planerade jubileumsarrangemang (budget behövs ej),
 • verksamhetsberättelse från senast avslutat verksamhetsår,
 • uppgift om postgiro eller bankgiro,
 • senaste bokslut där det framkommer inkomna medlemsavgifter och information om vad medlemsavgiften var året för bokslutet.

Beslut om jubileumsbidrag fås inom en månad från att ansökan inkommit. Jubileumsbidraget betalas dock först ut efter det att föreningen genomfört sitt jubileumsarrangemang och inkommit med en redogörelse över arrangemanget. Redogörelsen skickas till info@ludvika.se.

Bidragets utformning

Hur många medlemmar föreningen har utgör grunden för utbetalningen av jubileumsbidraget. Jubileumsbidraget består av två delar; ett grundbidrag och ett bidrag per antal medlem.

Grundbidraget består av följande belopp:

 • Upp till 400 medlemmar, 1 750 kronor
 • 401 eller fler medlemmar, 2 250 kronor

Utöver grundbidraget får föreningen ett bidrag per antal medlemma enligt följande:

 • Upp till den 400:e medlemmen = 10 kronor i bidrag per medlem
 • Från den 401:a medlemmen och uppåt = 5 kronor i bidrag per medlem

Maxbelopp för jubileumsbidraget är 10 000 kronor per förening.

Ansök om jubileumsbidrag i formuläret nedan

Alla fält märkta med en stjärna måste fyllas i (obligatoriskt) och rutan för att bekräfta att du läst informationen om GDPR måste kryssas i. Om knappen Skicka är grå saknas information i något av de obligatoriska fälten.gata/box, c/o, postnummer och ortAntal medlemmar i föreningen. Verifieras via bokslutet.

För- och efternamnVerifierade uppgifter om föreningens historik och grundande

Föreningens stadgar inklusive information om när föreningen bildades

Senaste versionen av verksamhetsberättelsen

Senaste bokslutet, innehållande antal medlemmar och medlemsavgifter.

Projektplan för jubileumsarrangemanget

Vi har ett tekniskt problem som innebär att den totala datamängden som skickas inte får vara större än 9,5 Mb.
Om ni har stora filer, skicka dem då separat till info@ludvika.se och hänvisa till er ansökan som ni gjort här.*

Bekräftelse

För att veta att din ansökan skickats iväg korrekt får du en bekräftelse på detta:

 1. På sidan visas en sammanfattnig i text av det du skickat in.
 2. Du får en bekräftelse att din ansökan skickats in via den e-post som du angivit i fältet e-post.

Om du inte får någon bekräftelse:

 • Kolla att du fyllt i alla obligatoriska fält markerade med en stjärna inklusive kryssrutan om GDPR.
 • Kolla hur stora dina bifogade filer är. Den totala datamängden får inte överskrida 9,5 Mb.
 • Om det ändå inte fungerar, kontakta info@ludvika.se
Pratbubbla med kommunens logotyp och texten Med stöd från Ludvika kommun.

Marknadsföring

Föreningen ansvarar själv för marknadsföring. Marknadsföringen kan ske genom:

 • Sociala medier.
 • Föreningens hemsida.
 • Annonser.
 • Arrangemang ska alltid marknadsföras på Visit Dalarna.
 • Vid större arrangemang även annonseringen i lokala tidningar. I marknadsföringen av arrangemang som fått bidrag av Ludvika kommun ska kommunens logotyp "Med stöd från Ludvika kommun" vara med i all annonsering.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: