Föreningsbidrag – sommaraktiviteter 2021 för barn och unga

  Föreningar erbjuds nu att söka bidrag för att skapa kostnadsfria aktiviteter för lovlediga barn och ungdomar i sommar!

  Ansök om bidrag för sommaraktiviteter senast den 1 juni!

  Det är mycket som är annorlunda med sommarlovet 2021. Nu behöver vi alla hjälpas åt för att göra ett bra sommarlov.

  Ett sätt att bidra till detta är att skapa lämpliga aktiviteter för barn och ungdomar 6-15 år. Aktiviteten måste inte omfatta hela åldersspannet 6-15 år, utan kan vara mot utvalda åldrar till exempel 9-12 år.

  Aktiviteterna ska vara tillgänglighetsanpassade i största möjliga mån och får gärna ske i samverkan med andra aktörer.

  Sommarlovsbidraget kan sökas av de föreningar som uppfyller kommunens samt kultur- och fritidsnämndens regler och riktlinjer för föreningsbidrag:

  Bidraget betalas ut i förskott.

  Marknadsför gärna aktiviteten på ludvika.se. Gå till sidan Anmäl aktivitet till sommarlov 2021

  Bidrag kommer endast att beviljas för:

  • Aktiviteter som följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och allmänna råd.
  • Mindre grupper utomhus.
  • Aktiviteterna ska vara smittsäkra.
  • Aktiviteter som är kostnadsfria.
  • Aktiviteter som är öppna för alla.
  • Stimulerar både pojkar och flickors deltagande.
  • Aktiviteterna ska främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund.
  • Aktiviteter som genomförs under sommarlovet 11 juni – 16 augusti 2021.
  • Arrangören ska ha en plan för marknadsföring och inkludera kommunens logga vid marknadsföring.

  Bidrag beviljas inte för:

  • Ledararvode.
  • Aktiviteter som inte marknadsförs på ett sådant sätt att alla kan ta del av informationen.

  Prioriterade områden:

  • Aktiviteterna ska främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund
  • Ansökningar som ger positiva effekter för många barn och ungas välmående.
  • Ansökningar som bidrar till geografisk spridning av aktiviteter i kommunen.
  • Ansökningar som skapar en så stor variation som möjligt bland aktiviteterna.

  Den förening som beviljats sommarlovsbidrag ska redovisa:

  • Vilka aktiviteter som har genomförts.
  • Deltagarstatistik, kön och ålder som har deltagit i lovaktiviteterna.
  • Effekt av aktiviteterna utifrån sökkriterierna.

  Mer information om hur redovisningen går till meddelas senare till berörda arrangörer.

  Återbetalningsskyldig är den förening som:

  • Använder medel i strid mot gällande riktlinjer eller för annat ändamål än överenskommet.
  • Har lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan.

  Ansök nedan om bidrag för sommaraktiviteter

  Sista ansökningsdag är 1 juni 2021.
  Bankuppgifter
  Bankuppgifter
  Kommer ni att kunna genomföra aktiviteten om ni inte erhåller fullt ansökt bidrag?
  Kommer ni att kunna genomföra aktiviteten om ni inte erhåller fullt ansökt bidrag?  Om ni delvis kan genomföra aktiviteten. Kryssa i Annat och beskriv hur.


  Kontakta oss

  Har du frågor så kontakta:

  Susanne Eriksson, kultursekreterare, 0240-863 16

  Peter Hoxell, verksamhetschef fritid och idrott, 0240-862 60

  kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

  Marknadsföring

  Föreningen ansvarar själv för marknadsföring. Marknadsföringen kan ske genom:

  • Sociala medier.
  • Föreningens hemsida.
  • Annonser.
  • Arrangemang ska alltid marknadsföras på Visit Dalarna.
  • Vid större arrangemang även annonseringen i lokala tidningar. I marknadsföringen av arrangemang som fått bidrag av Ludvika kommun ska kommunens logotyp "Med stöd från Ludvika kommun" vara med i all annonsering.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun

  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.