Föreningsbidrag – sommarbidrag 2020

  Föreningar, organisationer och andra aktörer erbjuds nu att söka bidrag för att skapa kostnadsfria aktiviteter för lovlediga barn och ungdomar i sommar!

  Det är mycket som är annorlunda med sommarlovet 2020. Nu behöver vi alla hjälpas åt för att göra ett bra sommarlov. Ett sätt att bidra till detta är att skapa lämpliga aktiviteter för barn och ungdomar 0-20 år. Aktiviteten måste inte omfatta hela åldersspannet 0-20 år, utan kan vara mot utvalda åldrar till exempel 9-12 år.

  Aktiviteterna ska vara tillgänglighetsanpassade i största möjliga mån och får gärna ske i samverkan med andra aktörer.

  Sommarlovsbidraget kan sökas av de föreningar och organisationer som uppfyller kommunens samt kultur- och fritidsnämndens regler och riktlinjer för föreningsbidrag:

  Bidraget betalas ut i förskott.

  Sista ansökningsdag är 1 juni 2020

  Bidrag kommer endast att beviljas för:

  • Aktiviteter som följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Aktiviteter som är kostnadsfria.
  • Gruppverksamhet med färre deltagare än 50 personer och att arrangören använder riskbedömningsverktyget samt tar ansvar för att det följs.
  • Aktiviteter som är öppna för alla.
  • Stimulerar både pojkar och flickors deltagande.
  • Aktiviteter som genomförs under sommarlovet 13 juni – 17 augusti 2020.
  • Arrangören ska ha en plan för marknadsföring och inkludera kommunens logga vid marknadsföring.

  Bidrag beviljas inte för:

  • Ledararvode.
  • Aktiviteter som inte marknadsförs på ett sådant sätt att alla kan ta del av informationen.

  Prioriterade områden:

  • Ansökningar som ger positiva effekter för många barn och ungas välmående.
  • Ansökningar som bidrar till geografisk spridning i kommunen.
  • Ansökningar som skapar en så stor variation som möjligt bland aktiviteterna.

  I slutet av sommaren ska den förening som beviljats sommarlovsbidrag redovisa:

  • Vilka aktiviteter som har genomförts.
  • Deltagarstatistik, kön och ålder som har deltagit i lovaktiviteterna.
  • Effekt av aktiviteterna utifrån sökkriterierna.
  • Mer information om hur redovisningen går till meddelas senare till berörda arrangörer.

  Återbetalningsskyldig är den förening som:

  • Använder medel i strid mot gällande riktlinjer eller för annat ändamål än överenskommet.
  • Har lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan.  Bankuppgifter
  Bankuppgifter  Sidan uppdaterades: 2020-05-28

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.