Föreningsbidrag – Verksamhet, anläggning och drift för fritids- och idrottsföreningar

Ansökan för verksamhetsbidrag som avser fritids- och idrottsföreningar med säte i Ludvika kommun.

 • För föreningar inom fritid och idrott som bedriver versamheter inom Ludvika kommun.
 • För föreningar inom fritid och idrott som äger eller hyr anläggning/lokal inom Ludvika kommun.
 • Hyrs anläggning/lokal ska dessa vara fastställd i avtal med Ludvika kommun eller annan hyresvärd.

Skriv in uppgifterna direkt på sidan.

Alla fält märkta med en stjärna måste fyllas i (obligatoriskt) och rutan för att bekräfta att du läst informationen om GDPR måste kryssas i. Om knappen Skicka är grå saknas information i något av de obligatoriska fälten.

Kom ihåg att skicka med årsmötesprotokollet där även verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och verksamhetsplan för kommande år ska ingå.

Ansök senast 25 september

Ansökan fylls i och skickas in tillsammans med övriga blanketter senast den 25 september. Ni får en mottagningsbekräftelse när Er ansökan inkommit och blivit registrerad hos Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.

För sent inkomna och ej fullständiga ansökningar behandlas ej.

Bidrag för * (obligatorisk)
Bidrag för


Medlemmar 0-20 år
Medlemmar 0-20 årMedlemmar 21-25 år
Medlemmar 21-25 årAnvändningsområde
Användningsområde

(el. uppvärmning, vatten och avlopp, sophämtning)

Vid motionsspåret finns:
Vid motionsspåret finns:


Vi har ett tekniskt problem som innebär att den totala datamängden som skickas inte får vara större än 9,5 Mb.
Om ni har stora filer, skicka dem då separat till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se och hänvisa till er ansökan som ni gjort här. *

Bifogade filer
Bifoga senaste årsmötesprotokollet. I det behöver verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, balans- och resultatrapport, revisionsberättelse och budget.
Bekräftelse

För att veta att din ansökan skickats iväg korrekt får du en bekräftelse på detta:

 1. På sidan visas en sammanfattning i text av det du skickat in.
 2. Du får en bekräftelse att din ansökan skickats in via den e-post som du angivit i fältet e-post.

Om du inte får någon bekräftelse:

 • Kolla att du fyllt i alla obligatoriska fält markerade med en stjärna inklusive kryssrutan om GDPR.
 • Kolla hur stora dina bifogade filer är. Den totala datamängden får inte överskrida 9,5 Mb.
 • Om det ändå inte fungerar, kontakta kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
Pratbubbla med kommunens logotyp och texten Med stöd från Ludvika kommun.

Marknadsföring

Föreningen ansvarar själv för marknadsföring. Marknadsföringen kan ske genom:

 • Sociala medier.
 • Föreningens hemsida.
 • Annonser.
 • Arrangemang ska alltid marknadsföras på Visit Dalarna.
 • Vid större arrangemang även annonseringen i lokala tidningar. I marknadsföringen av arrangemang som fått bidrag av Ludvika kommun ska kommunens logotyp "Med stöd från Ludvika kommun" vara med i all annonsering.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: