Föreningsbidrag – Verksamhetsbidrag för kulturföreningar

Ansökan för verksamhetsbidrag som avser kulturföreningar med säte i Ludvika kommun.

Ansök senast 25 september

Med kulturverksamhet avses här områdena teater, musik, dans, konst, film, litteratur, kulturhistoria, bevarande av kulturarv och immateriella kulturarv, hemslöjd samt gränsöverskridande verksamhet inom dessa områden.

För att få söka ska föreningen vara registrerad i Föreningsregistret.

Sista ansökningsdag är 25 september. För sent inkomna eller ej kompletta ansökningar behandlas ej.

Ansökan görs i FRI

Pratbubbla med kommunens logotyp och texten Med stöd från Ludvika kommun.

Marknadsföring

Föreningen ansvarar själv för marknadsföring. Marknadsföringen kan ske genom:

  • Sociala medier.
  • Föreningens hemsida.
  • Annonser.
  • Arrangemang ska alltid marknadsföras på Visit Dalarna.
  • Vid större arrangemang även annonseringen i lokala tidningar. I marknadsföringen av arrangemang som fått bidrag av Ludvika kommun ska kommunens logotyp "Med stöd från Ludvika kommun" vara med i all annonsering.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: