Föreningsbidrag – Verksamhetsbidrag för samhällsnyttig verksamhet

Ansökan för verksamhetsbidrag för föreningar som tydligt bidrar till samhällsnyttan och gör en samhällsnyttig insats för Ludvika kommun.

Med samhällsnyttig verksamhet avser kommunstyrelsen föreningar som tydligt bidrar till samhällsnyttan och gör en samhällsnyttig insats för Ludvika kommun.

Ludvika kommun, kommunstyrelsen,  ser särskilt positivt på verksamhet som:

 • bidrar till att det demokratiska samhället bibehålls och stärks,
 • bidrar till kunnande om hur samhället fungerar både lokalt, nationellt och globalt,
 • bidrar till kommuninvånares, särskilt barn och ungdomars, möjligheter att vara delaktiga i samhället,
 • eller bidrar till att stärka det lokala samhället på olika sätt.

Verksamhetsbidraget betalas inte ut för lokalhyror, däremot kan föreningar få stöd för administrativa kostnader. Kommunstyrelsen hänvisar föreningar som har behov av hyresbidrag till kultur- och samhällsutvecklingsnämndens anläggningsbidrag. Verksamhetsbidrag betalas heller inte ut till föreningarna som uppenbart inte är i behov av ekonomiskt stöd.

Verksamhetsbidraget betalas ut en gång per år, för ett år i taget.

 • Ni får en mottagningsbekräftelse när er ansökan inkommit och blivit registrerad hos Kommunstyrelsens förvaltning.
 • En ofullständig ansökan som inte kompletteras inom två veckor (från det att begäran om komplettering gjorts) behandlas inte.

Vilka kan ansöka?

För att en förening ska kunna söka kommunstyrelsens verksamhetsbidrag ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen ska ägna sig åt samhällsnyttig verksamhet, se ovan.
 • Föreningen ska ha sin hemvist i Ludvika kommun, alternativt ska föreningens verksamhet gynna invånare i Ludvika kommun.
 • Föreningen ska ha godkända stadgar av årsmötet och vara öppen för alla som följer föreningens stadgar.
 • Föreningsmedlem ska ha betalt aktuell medlemsavgift för att räknas som medlem.
  Föreningen ska bygga på frivilligt ansvarstagande.
 • Föreningen ska ha en aktiv kontaktperson med e-postadress.
 • Förening som får bidrag för barn- och/eller ungdomsverksamhet ska bedriva denna verksamhet i en tobaks-, alkohol-, drog- och dopningsfri miljö.

Idrotts-, fritids- och kulturföreningar

Idrotts-, fritids- och kulturföreningar ska söka kultur- och samhällsutvecklingsnämndens Föreningsbidrag, verksamhet, anläggning och drift

Ansökan senast 15 september

 • För sent inkomna handlingar kan i särskilda fall prövas av kommunstyrelsen.
 • Ni får en mottagningsbekräftelse när er ansökan inkommit och blivit registrerad hos Kommunstyrelsens förvaltning.
 • En ofullständig ansökan som inte kompletteras inom två veckor (från det att begäran om komplettering gjorts) behandlas inte.

Är det verksamhet generellt eller för valda delar av verksamheten?
Bifogade filer
Årsmötesprotokoll för senast avslutat verksamhetsår, föreningens stadgar, antal medlemmar, verksamhetsplan för det år ansökan gäller, verksamhetsberättelse från senast avslutat verksamhetsår, revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår, bokslut för senast avslutat verksamhetsår, kostnadsberäkning för ändamålet - i de fall ansökan gäller ett specifikt ändamål,


Vi har ett tekniskt problem som innebär att den totala datamängden som skickas inte får vara större än 9,5 Mb.
Om ni har stora filer, skicka dem då separat till info@ludvika.se och hänvisa till er ansökan som ni gjort här.*

Bekräftelse

För att veta att din ansökan skickats iväg korrekt får du en bekräftelse på detta:

 1. På sidan visas en sammanfattnig i text av det du skickat in.
 2. Du får en bekräftelse att din ansökan skickats in via den e-post som du angivit i fältet e-post.

Om du inte får någon bekräftelse:

 • Kolla att du fyllt i alla obligatoriska fält markerade med en stjärna inklusive kryssrutan om GDPR.
 • Kolla hur stora dina bifogade filer är. Den totala datamängden får inte överskrida 9,5 Mb.
 • Om det ändå inte fungerar, kontakta info@ludvika.se

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: