Kvarteret Orren – markanvisning

I Ludvikas centrala delar finns nu chansen att få vara med och utveckla ett område med möjlighet till cirka 150 nya bostäder. Detaljplanen för området medger även lokaler samt hotell. Med ett tillägg till detaljplanen gäller nu den nya bullerförordningen vilket skapar större möjligheter att bygga bostäder.

Utsikt över del av kvarteret Orren i Ludvika.

Utsikt över del av kvarteret Orren i Ludvika, sjön Väsman och centrala Ludvika.

Karta över Ludvika, kvarteret Orren markerat.

Karta över Ludvika, kvarteret Orren i centrala Ludvika är markerat.

Kartbild över Kv Orren.

Kvarteret Orren i Centrala Ludvika.

Kontakta oss

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta

Sofia Hellsten, sofia.hellsten@ludvika.se

Jan Persson, jan.persson@ludvika.se

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: