Stora Hillänget

Med sin säregna natur breder Stora Hillängets planområde ut sig längs med Övre Hillens sydvästra strand.

I området tillåts en stor variation av bebyggelse vilket gör att det kommer finnas något för alla.

Här finns naturen och fiskemöjligheter alldeles runt knuten.

Vybild från luften över Stora Hillänget med sjön Hillen i förgrunden.

Markanvisningstävling

Markanvisningstävling ska hållas för Stora Hillänget. Mer information kommer framöver.

Medborgardialog

Syftet med medborgardialoger är att göra invånarna delaktiga i utvecklingen av närsamhället.

Vi träffas i ett första skede vid tre tillfällen för att diskutera området Stora Hillänget med dig som är intresserad. På plats finns representanter från Ludvika kommuns planeringsenhet och LudvikaHem.

Plats: Lekplatsen bakom hyreshuset på Grågåsvägen 6.

Datum: 24, 25 och 29 augusti.

Tidpunkt: 11.00.

Om du inte har möjlighet att medverka på träffarna, skicka gärna in frågor eller synpunkter via kultur.samhallsutveckling@ludvika.se eller Cityplanner.

Fakta

  • Byggnadstyp: Flervåningshus/radhus/parhus/villor
  • Byggrätt: Cirka 21 500 m² bruttoarea
  • Detaljplan: Ja
  • Detaljplan antagen: 2019
  • Storlek: Cirka 14 hektar
  • Ägare: Ludvika kommun/Privat
Karta över Stora Hillänget
Karta över Ludvika där Stora Hillänget är markerat.

Planområdet ligger vid sjön Övre Hillen, öster om stadsdelen Marnäs, och begränsas av Biskopsnäset i norr, Grågåsvägen i väster och en gång- och cykelväg som skiljer mellan planområdet och Gamla Bangatan i söder.

Delar av planområdet består av antingen skogsmark eller före detta åkermark. En del av skogsmarken har klassats som ädellövskog och har stort naturvärde.

På den västra sidan av planområdet längs med Grågåsvägen finns det flervåningshus, asfalterade ytor och gräsmattor.

Bebyggelse

Den här detaljplanen tillåter permanenta bostäder i olika hustyper, flervåningshus, radhus, parhus samt villor som går under bestämmelsen bostäder. Flervåningshus kommer att få byggas längs med Grågåsvägen vid de befintliga höghusen. Parhus, radhus och villor i två våningar kommer att tillåtas närmare sjön.

Skiss på möjlig bebyggelse, Stora Hillänget.

Stora Hillänget i 3D-miljö

I verktyget Cityplanner kan du själv upptäcka området Stora Hillänget i 3D-miljö.

Fakta om Ludvika


Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades:

På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.