Lotteritillstånd

  Ni rekvirerar ansökningsblankett för lotteritillstånd hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsverksamheten

  Skicka in ansökningsblanketten till:

  Ludvika kommun
  Kultur- och fritidsverksamheten
  771 82 Ludvika

  Detta kostar i dagsläget 300 kr och varar i 3 år.

  I ansökan ska det finnas föreningens stadgar, organisationsnummer, protokoll med namn på lotteriansvarig i föreningen och att föreningen har beslutat om att starta lotteri.

  Lathund för lotterilagen från 7 juni 2005


  15 §, Tillstånd

  Tillstånd kan beviljas till ideell förening - med stadgar - med allmännyttig verksamhet - med styrelse - som är öppen för alla. Föreningens huvudsakliga syfte skall vara att bedriva en allmännyttig verksamhet. Verksamheten får ej inriktas enbart på att inbringa intäkter.

  16 §, Förutsättningar för tillstånd

  Vid försäljning av lotter genom automat ska - en vinstplan vara fastställd - vinsterna skall dras i förväg med hjälp av kontrollant - automaten får inte utbetala någon vinst. Vinsten skall hämtas hos exempelvis "kassörskan".

  17 §, Registrering

  En registrering gäller i tre år. Föreningen får sälja lotter i en kommun. Undantag från denna regel kan göras om föreningen bedriver sin huvudsakliga verksamhet i två kommuner.

  Lotterierna får inte säljas genom ett serviceföretag från en fast försäljningsplats. Föreningen får högst sälja lotter för 20 x ett basbelopp, insatsbeloppet, under en 3-årsperiod.

  En vinst i form av pengar får vara högst ett basbelopp. Vinstvärdet skall vara lägst 35% och högst 50%. Nyhet. Vinstandelen skall anges på lottsedlarna, lottlistorna eller vid försäljningsplatsen.
  Varje förening skall i samråd med fritid/kulturenheten utse en lotteriföreståndare.

  En förening kan inom sin registrering, sälja flera olika lotterier samtidigt. Föreningen kan även starta ett tillståndslotteri under samma period.

  19 §, Lotterier som inte behöver tillstånd

  Om föreningen uppfyller kraven enligt 15 §, det vill säga - har stadgar - är en allmännyttig verksamhet - har en styrelse - är öppen för alla.

  Föreningens huvudsakliga syfte skall vara att bedriva en allmännyttig verksamhet. Verksamheten får ej inriktas enbart på att inbringa intäkter.

  Vid följande tillfällen får lotter säljas - en tillställning eller sammankomst som föreningen anordnar eller deltar i, till exempel tävling, uppvisning, familjedag, cuper, julfest, basarer, loppmarknad, bytesmarknad, syslöjdsauktion - bingospel som föreningen anordnar.

  Lottpriset får högst vara 1/6000 av ett basbelopp.Högsta vinsten får vara 1/6 av ett basbelopp. Alla slag av vinster, även pengar får förekomma.
  Vinstvärdet skall vara lägst 35% och högst 50%. Nyhet.
  Vinstandelen skall anges på lottsedlarna, lottlistorna eller vid försäljningsplatsen. Föreningen måste meddela, exempel genom anslag, var och när vinsterna skall dras. Detta vid ett efterhandsdraget lotteri.
  Föreningen måste även meddela var resultatet av dragningen tillkännages, exempel genom anslag, tidningar.
  Vinsterna måste dras offentligt före tillställningen, dagens slut.

  Lottlistor får påbörjas fyra veckor innan tillställningen/sammankomsten äger rum.

  Både förhand och efterhandsdragna lotterier får förekomma. Krav på att vinnaren måste vara kvar och direkt hämta ut sin vinst får inte ställas.

  20 §, Lotterier som inte behöver tillstånd

  20 § ställer inga krav på vem som anordnar lotteriet, det vill säga det kan vara föreningar, privatpersoner, företag, skolklasser med flera.

  Följande krav finns dock. Lotteriet anordnas i samband med offentlig nöjestillställning. Detta begrepp har tolkats att avse tillståndkrävande tillställningar enligt ordningslagen, det vill säga cirkusföreställningar, tävlingar och uppvisningar i sport och idrott, danstillställningar, tivolinöjen och festtåg, utomhusmarknader och mässor. Tillstånd till tillställningen meddelas av den lokala polismyndigheten.

  Det är arrangören av nöjestillställningen som har tillstånd att eventuellt sälja lotter. Ska exempelvis en skolklass som inte är arrangör sälja lotter på något av ovanstående uppräknade arrangemang ska de ha tillstånd av arrangören att få sälja lotter.

  • Lotterna får säljas inom ett avgränsat område.
  • Vinsterna får bara vara tjänster eller varor, ej presentkort.
  • Lottpriset får högst vara 1/6000 av ett basbelopp.
  • Högsta vinsten får vara värd högst 1/60 av ett basbelopp.
  • Vinsterna delas omedelbart ut.
  • Vinstvärdet skall vara lägst 35% och högst 50%.
  • Vinstplan skall finnas uppställd, det vill säga endast förhandsdragna lotterier kan genomföras.
  • Vinstandelen anges på lottsedlarna eller anslås i den lokal där lotteriet bedrivs.

  Kontakta oss

  Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kultur- och fritidsverksamhet
  kultur.fritid@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2019-09-12

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.