Knutsbo, etapp 7, Krolliljan 1 och Jasminen 8

Etapp 7 av Knutsbo är en gammal detaljplan med nya möjligheter. Från Knutsbo finns en fantastisk vy över både stad och natur. Det är ett område där Ludvika tätort möter skogen med dess friluftsområde med tillhörande motionsslingor.

Ludvika kommun planerar under slutet av september att gå ut med Krolliljan 1 och Jasminen 8 till marknaden. Mer information kommer inom kort.

Vy över sjön Väsman från Knutsbo-området

Utöver skog och stad finns det även en tjärn i närheten med badmöjligheter. I närheten finns också kolonilotter för den odlingsintresserade.

Karta över Ludvika, visar var Knutsbo etapp 7 ligger
Karta över Knutsbo etapp 7

Fakta

  • Byggnadstyp: Grupphus (enbostadshus)
  • Byggrätt: Cirka 5600 m² bruttoarea
  • Detaljplan: Ja
  • Detaljplan antagen: 1990/2007
  • Storlek: Cirka 11 hektar
  • Markägare: Ludvika kommun

Knutsbo ligger i östra delen av Ludvika tätort, cirka tre kilometer från centrum. Planområdet ligger i anslutning till Kryddgårdsvägen, som är busslinjen genom området.

Både inom och alldeles utanför planområdet finns en mängd nybyggda villor.

Inom planområdet finns två avstyckade fastigheter avsedda för grupphusbebyggelse, enligt detaljplanen får dessa inte styckas upp i fler fastigheter.

Bebyggelse

Detaljplanen anger att de delar som finns kvar att bebygga inom planområdet ska bebyggas med grupphus med max två våningar.

Fakta om Ludvika

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: