Magneten

Området Magneten ligger med gångavstånd till kommunens största arbetsgivare, Hitachi Energy. I området finns också en förskola och goda anslutningar till viktiga mötesplatser i staden via både gång- och cykelväg samt busslinjer.

Markanvisning tecknad med Sakofall Fastigheter AB för parhus.

3D-bild av hur bebyggelsen i Magneten-området skulle kunna se ut.

Magneten är omgiven av vacker naturmiljö mitt i staden. Området präglas av disponentbostaden och dess tillhörande parkmiljö. Disponentbostaden fyller numera sin funktion som förskola.

Fakta

  • Byggnadstyp: Flerbostadshus/radhus
  • Byggrätt: Cirka 7 900 m² bruttoarea
  • Detaljplan: Ja
  • Detaljplan antagen: 2014
  • Storlek: Cirka 3 hektar
  • Markägare: Ludvika kommun

Planområdet ligger i stadsdelen Magneten vid Valhallavägen, alldeles söder om Ludvika centrum.

Området ligger i nederkanten av Högberget, vilket ger det en naturlig sluttning åt väst.

I närområdet finns en varierad bebyggelse. Längs med Grottvägen, öster om planområdet, dominerar flerbostadbebyggelse. Medan det i planområdets nordöstra kant förekommer viss villabebyggelse.

Bebyggelse

Nya bostäder planeras i planområdets nordöstra del. Längst till öster tillåts byggnader med tre våningar, längre västerut tillåts två våningar. Utöver detaljplanens angivna våningsantal, tillåts det att sutterängvåningar byggs. Detaljplanen förespråkar radhus i området, något som det råder brist på i Ludvika tätort.

Kart över Ludvika där området Magneten är markerat.
Karta över området Magneten

Fakta om Ludvika

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: