Pennor i olika färger

Ta förskollärarexamen samtidigt som du jobbar

Ludvika kommun erbjuder i samarbete med högskolan Karlstad universitet, med start 2022, Förskollärarprogrammet i arbetsintegrerad form, en kombination av studier och arbete.

 • Lön under hela studietiden
 • Arbetsintegrerade studier som ger dig yrkesmässigt försprång
 • Stora utvecklingsmöjligheter

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet 75 %, 210 högskolepoäng

Ludvika kommun erbjuder i samarbete med Karlstad universitet en arbetsintegrerad förskollärarutbildning. I utbildningen kombineras studier på 75 procent med arbete som förskollärare på 50 procent. Schemalagda studier sker 1–2,5 dagar i veckan Dina studier sker både individuellt och i en studiegrupp som är knuten till ett lärcentrum.

Utbildningens innehåll

Programmet inleds med studier om förskolan och hur synen på barn och barndom förändrats över tid. Under första terminen görs fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Termin två omfattar studier om barns lärande och utveckling. Teoretiska studier konkretiseras i rörelse och lek. Därefter studeras moment som handlar om de yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande där lek och samspel är i fokus. Utbildningen innehåller också kurser som handlar om förskolebarnens naturvetenskapliga och tekniska lärande som kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. Termin sex ägnas åt förskollärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Termin sju fokuserar på barns läs-, skriv- och matematiklärande. Termin 8 och 9 innehåller vetenskaplig metod samt ett examensarbete.

Under utbildningen genomförs fyra VFU-perioder omfattande 5 veckor vardera. Dessa är jämt fördelade under utbildning.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen omfattar 210 högskolepoäng (hp) och leder till en förskollärarexamen på grundnivå, utbildningen är 9 terminer.

Arbete som förskollärare under studietiden

Under hela utbildningen sker studierna parallellt med arbete på en förskola i den kommun där du blir anställd. Du står därmed hela tiden i direkt kontakt med arbetslivet samtidigt som de erfarenheter du gör där fungerar som en grund för och utvecklas i de teoretiska studierna. I utbildningen ingår 30 hp VFU - verksamhetsförlagd utbildning. VFU genomförs i tjänsten vilket innebär att du fortsätter din tjänst under dessa veckor samtidigt som du har en lokal lärarutbildare på förskolan som handleder dig i din utveckling i yrket.

Ludvika kommuns krav på dig som söker

För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du uppfylla kraven både för anställning och studier, det vill säga:

 • Bli antagen på utbildningen på Karlstad universitet
 • Ha ett personligt ledarskap som bedöms lämpligt för rollen som förskollärare
 • Ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift
 • Ha god förmåga att arbeta enskilt och i grupp
 • Ha god förmåga att hantera utmaningar på ett positivt och lösningsfokuserat sätt
 • Ha förmåga att reflektera över ditt eget lärande och din personliga lärostil
 • Arbetstagaren förväntas fullfölja sina studier enligt högskolans regelverk och arbeta inom huvudmannens organisation.

Kom ihåg att söka både till högskolan och till kommunen

Till högskolan

Ansökan till programmet som startar hösten 2022 sker genom https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/program/LAAIF?occasion=79975 Länk till annan webbplats.

Anmälningsperiod 15 mars-19 april (antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Till Ludvika kommun

Ansökan om förskollärartjänst till Ludvika kommun

 • Ansök senast 25 april 2022
 • Anställning påbörjas vid höstterminens start 2022

Ansök via formuläret nedan.

Fyll i formuläret nedan för att ansöka om aspiranttjänst, Ludvika kommun.

Har du sökt utbildningen Arbetsintegrerat förskollärarprogram på Karlstads universitet?  * (obligatorisk)
Har du sökt utbildningen Arbetsintegrerat förskollärarprogram på Karlstads universitet?
Fakta om Förskollärarprogrammet

 • Anställningen består av 50 % arbete på förskolan och 75 % studietakt arbetsintegrerade studier.
 • Du är knuten till förskollärartjänst i Ludvika kommun under hela studietiden.
 • Förskollärarkontraktet förnyas en gång per år, under förutsättning att intresset är ömsesidigt.
 • Du erhåller lön under studietiden.
 • Du kan söka studiestöd från CSN.
 • Efter avslutade studier kan du söka legitimation och har möjlighet till tillsvidaretjänst i kommunen.

Mer information

Om du har frågor, kontakta Ann-Sofie Gunnarsson, Tf verksamhetschef förskola ann-sofie.gunnarsson@ludvika.se

Mer information finns också på Karlstads universitets hemsida https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/program/LAAIF?occasion=79975 Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: