Tillgänglighetsdeklaration för e-tjänster inom förskola, skola och fritidshem

På den här sidan har vi samlat tillgänglighetsdeklarationer för e-tjänster inom förskola, skola och fritidshem som tillhandahålls av externa e-tjänstleverantörer.

Synpunkter på e-tjänster

Om du har synpunkter på en e-tjänst som Ludvika kommun tillhandahåller via ludvika.se vill vi att du påtalar vilka brister som finns. Kontakta leverantören om det framgår vilken det är eller Ludvika kommun.

Ludvika kommun kontaktar du:

Tillgänglighetsdeklaration för Mina sidor inom förskola, skola och fritidshem

Deklarationen nedan gäller för följande e-tjänster:

 • Ansök om plats inom förskola eller fritidshem
 • Ansök om överflyttning inom förskola eller fritidshem
 • Beräkna din avgift inom förskola eller fritidshem
 • Inkomst – ändra eller rapportera
 • Min sida för förskola och fritidshem
 • Svara på köförfrågan
 • Svara på platserbjudande
 • Uppsägning av plats inom förskola eller fritidshem

För dessa tjänster används systemet Education.Net från företaget Tieto.

Användare med nedsatt synförmåga eller avsaknad av syn och som behöver skärmläsare kan ha vissa svårigheter att använda funktionaliteten eftersom skärmläsare eller andra hjälpmedel kan ha svårt att tolka vissa sidor.

Användare som behöver navigera med tangentbord eller annan hjälpteknik kan ha vissa svårigheter att använda funktionaliteten eftersom fält inte alltid får fokus korrekt.

Problem med produkter som inte har en ny ersättningsprodukt kommer att åtgärdas under 2020 – 2021 och förbättringar av tillgänglighet kommer att meddelas vid varje release.

För gamla produkter med en befintlig ersättningsprodukt eller där en ny produkt är under utveckling med en release under 2021, kommer vi inte att åtgärda tillgänglighetsproblem.

Tillgänglighetsdeklaration för e-tjänster inom förskola, skola och fritidshem

Deklarationen nedan gäller för följande e-tjänster:

 • Frånvaroanmälan till förskola och fritidshem
 • Meddelanden till förskola och fritidshem
 • Schema för barn i förskola eller fritidshem
 • Ändra dina kontaktuppgifter

För dessa tjänster används systemet Tieto Education från företaget Tieto.

Användare med nedsatt synförmåga eller avsaknad av syn och som behöver skärmläsare kan ha vissa svårigheter att använda funktionaliteten eftersom skärmläsare eller andra hjälpmedel kan ha svårt att tolka vissa sidor. Zoomning av innehåll kan också påverka läsbarhet på vissa ställen.
Användare som behöver navigera med tangentbord kan ha vissa svårigheter att använda funktionaliteten eftersom fält inte alltid får fokus korrekt samt att fält för att välja datum inte är anpassat för access via tangentbord.

Tillgänglighetsproblem rättas löpande 2020 – 2021 och förbättringar kommer att meddelas varje release.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning digg.se/tdosanmalan Länk till annan webbplats. och påtala det.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: