Tillgänglighetsdeklaration för Felanmälan

Tjänsten Felanmälan tillhandahålls av en extern leverantör.

Vår leverantör har gjort en självskattning (intern testning) av Felanmälan som nås på sidan https://online.infracontrol.com/Public/Issue/Create?system=Ludvika+kommun&alias=Ludvika Länk till annan webbplats.

Felanmälan är enligt leverantören helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Länk till annan webbplats. Med undantag av kartan, se nedan under oskäligt betungande anpassning.

Oskäligt betungande anpassning

  • Leverantören åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:
  • Formulärets karta innehåller till mycket stor del grafiska element och är således väldigt svår att tillgänglighetsanpassa.

Adressökningen och möjligheten att beskriva platsen för ärendet i beskrivningsfältet är däremot tillgänglighetsanpassade enligt leverantören.

Senaste bedömningen gjordes av leverantören den 28 september 2019.

Om du har synpunkter på tjänsten Felanmälan kontakta Ludvika kommun via följande alternativ:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning digg.se/tdosanmalan Länk till annan webbplats. och påtala det.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: