Sammanträdesdatum 2021

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna

Sammanträdesdatum 2021


KF
17.00

KS
14.00

KSU
14.00

MMB
08.30

SUN
14.00

VON

14.15

GSN

GNU

13.30

Jan

18

7

(tors)

28

20


25Feb

15

2

25

17

2422

Mars

15

2

23

25

17

24

1

(heldag)

29April

12

20

29

21

28

26

(heldag)Maj

10

25

27

19

26

31


7

(08:30)


Juni

7

(13:00)

22

21

16

23

28Juli
21

Aug

23

10

26

25

25
Sep

20

7

23

22

22

27

(heldag)


27

Okt

18

5

26

21

20

27

25Nov

8

 (13:00)

30

25

17


29

(heldag)


22

Dec

13

21

16

15

15
Kommunstyrelsens och nämndernas utskott

Sammanträdesdatum 2021


KS-au
13.15

KS-plu
13.15

KSU-au
13.00

SUN-au
13.00

SUN-iu
10.00

VON-au
13.00

Jan

19
20

11

Feb

16


11

10

24

15

Mars

9

9

11

10

24

15

April

6


15

14

28

12

Maj

11

11

12

12

26

17

Juni

8


10

9

23

14

Juli

27


Aug

24


12

11

25

23

Sep

21

21

9

8

22

13

Okt

12


7

13

27

11

Nov

17

(ons)

17

(ons)

1115

Dec

7


2

2

8Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: