Sammanträdesdatum 2022

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna

Sammanträdesdatum 2022


KF
17.00

KS
14.00

KSU
14.00

MMB
08.30

SUN
14.00

VON

14.15

GSN

GNU

13.30

Jan


25

27

19


31

14

10

Feb

7

22

24

16

9

28Mars

(7)

22

24

16

23

28

25

21

April

4

5 (kl 16)

19

21

20

27

25
Maj

2


25

16

25

23

20

16


Juni

27 (kl 13)

14

20

15

22

27Juli
20

Aug


30

25

24

31
Sep

12

27

22

21

28

26

30

26

Okt

10

25

20

19

26

31Nov

14 (kl 13)

1

29

24


16


28Dec

12

13

(extra)

19

14

7


9

5

Kommunstyrelsens och nämndernas utskott

Sammanträdesdatum 2022


KS-au
13.15

KS-plu
13.15

KS-finu
13.15

KSU-au
13.15

SUN-au
13.00

SUN-iu
13.00

VON-au
13.00

Jan

11

11

11

13

26

19

17

Feb

8

8

8

10


23

14

Mars

8

8

8

10

9

16

7

April

5

5

5

26

7

13

20

11

Maj

24

24

17

31

12

11

18

2

Juni
9

8

15

13

Juli
Aug

16


16

11

17

24


Sep

13

13

13

8

14

21

12

Okt

18

18

18

6

12

19

17

Nov

15

15

15

10

23

30

14

Dec

29

(fm)


29

(fm)

8

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: