På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Integrationspris

Du kan föreslå kandidater till Ludvika kommuns integrationspris. Vem tycker du har gjort något bra för att öka integrationen?

Konst av Frans van Bruggen

Integrationspriset delas ut till den person, organisation eller förening som gjort en insats för ökad integration i kommunen. Insatsen ska främja samarbete och bidra till möten mellan människor med olika etnisk bakgrund.

Ge förslag

Alla som är bosatta i Ludvika kommun kan lämna förslag på pristagare. Skriv en kort motivering varför han, hon eller de ska får priset.
Skicka in förslag på pristagare till Ludvika kommun, stadshuset, 771 82 Ludvika. Du kan även lämna förslaget direkt till stadshusets reception eller skicka det via e-post till info@ludvika.se senast den 5 oktober 2018. 

Prisutdelning på FN-dagen

På FN-dagen den 24 oktober delas priset ut. Mottagaren av integrationspriset får 10 000 kronor och ett diplom. Pristagaren utses av en jury som kommunfullmäktige valt.

Regler för integrationspriset

Reglerna för integrationspriset blev antagna av kommunfullmäktige den 18 juni 2008.
Ludvika kommun har instiftat ett integrationspris för att uppmuntra insatser som främjar arbete för ökad integration. Priset utgörs av ett stipendium på 10 000 kr samt ett diplom.
 

Målgrupp

Integrationspriset kan delas ut till företag, organisation, förvaltning, nätverk, förening eller enskild person i Ludvika kommun och vara en sporre och symbol för framgångsrikt arbete för ökad integration.
 

Mål

Ludvika kommun har följande inriktningsmål för integrationsprocessen:

  • Att alla invånare oavsett etnisk eller kulturell bakgrund garanteras lika rättigheter och möjligheter på alla samhällsområden och nivåer
  • Att Ludvika kommun ska skapa en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund och bidra till en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans. Ett samhälle som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för.
     

Kriterier för priset

  • Insatsen främjar samarbete och bidrar till möte och kontakt mellan människor med olika etnisk bakgrund
  • Insatsen tar fasta på resurser och möjligheter och baseras inte enbart på avståndstagande från rasism och diskriminering
  • Insatsen engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor
  • Insatsen skall ha givit ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Ludvika kommun.
     

Förslag till pristagare

Priset kungörs i lokalpress och på Ludvikas hemsida, med angivet datum för senaste dag att komma in med förslag. Förslagsställare kan vara enskild person såväl som organisation.

Beslut om mottagare av pris

En jury, bestående av fullmäktiges presidium och en företrädare för kultur- och fritidsnämnden, ska besluta om mottagare av priset.
 

Utdelning av pris

Priset delas ut årligen i samband med FN-dagen den 24 oktober.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-10

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 22/07 15:05:28