På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Internationella kontakter

Vänortssamarbetet ska stimulera till kontakter inom såväl näringsliv och kommunala verksamheter, som på det privata planet. Ludvika har idag vänorterna Imatra i Finland samt Bad Honnef i Tyskland.

Ludvika har ett regelbundet vänortsutbyte med Imatra, inte minst på kultur- och fritidssidan.

Likheter med Imatra

Imatra och Ludvika har flera naturliga beröringspunkter.

Naturen har gemensamma drag och vattenkraften är, om än på olika sätt, central i båda städerna.

Vänförening med Bad Honnef

Ludvika har också vänorten Bad Honnef som ligger i nordvästra Tyskland. Vår kommun och Bad Honnef har en industriell kontakt genom ABB.

En gemensam vänförening har medverkat till att antalet träffar ökat och kontakterna breddats.

Samarbetet har hittills gällt områdena ungdomsidrott, musik, konst och foto.
Kontakter mellan småföretagare har också etablerats. Vänortsföreningen söker fler områden att verka inom och tar gärna emot förslag.

Kontaktperson för "Vänortsföreningen Ludvika - Bad Honnef" är Elisabet Stelin, e-post elisabetstelin@gmail.com eller telefon 070-632 82 08.

Vän-län

Tillsammans med övriga kommuner i Dalarna, har Ludvika ett vän-län i Estland som heter Viljandi. Ludvika deltar i de länsgemensamma kontakterna.

Vänortsrörelsen var ursprungligen en form för internordiskt kulturutbyte som grundlades i samband med Finlandshjälpen under andra världskriget.
Vänortsrörelsen har successivt utvidgat sitt geografiska område och många svenska kommuner har idag vänorter i Europa även utanför Norden.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-11

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/07 17:24:56