På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Kommunens organisation

Från och med januari 2019 bedrivs Ludvika kommuns verksamhet i fyra förvaltningar med olika specialinriktning, samt kommunstyrelsens förvaltning. I kommunen finns även det helägda Ludvika kommun Stadshus AB. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd.

Kommunalråd

Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen: Leif Pettersson (S), 0240-861 10
Kommunalråd: HåGe Persson (M), 0240-863 70.
Oppositionsråd: Hans Gleimar (C)
Oppositionsråd: Lars Handegard (V), 0240-866 51

Kommunens nämndsorganistaion Kommunfullmäktige Revisorer Kommunstyrelsen Kommunchef, stab,  kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Valnämnden Kommunstyrelsens förvaltning Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsförvaltningen Språktolknämnden i Dalarna Kommunstyrelsens förvaltning Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan Kommunstyrelsens förvaltning Överförmyndarnämnd Överförmyndare i samverkan Kultur- och fritidsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltningen Myndighetsnämnd miljö och bygg Samhällsbyggnadsförvaltning Krisledningsnämnd Kommunstyrelsens förvaltning Social- och utbildningsnämnden Social- och utbildningsförvaltningen Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Kommunstyrelsens förvaltning Gemensam nämnd Hjälpmedelsnämnden Dalarna Vård- och omsorgsförvaltningen Räddningstjänst Dala Mitt Västerbergslagens utbildningsförbund

Kulturskolan i Ludvika kommun ingår i Västerbergslagens Utbildningsförbund (VBU) från och med 1 januari 2019

Kommunala bolag

Ludvika kommun har en del av kommunens verksamhet i bolagsform och har därför ägarintressen i ett antal olika aktiebolag, föreningar och stiftelser.

Kommunen har bildat en koncern med det helägda Ludvika kommun Stadshus AB som moderbolag. Bolaget är ska på övergripande nivå samordna de kommunala bolagens verksamhet. Motivet för kommunens ägande av bolaget är att ge kommunen en tydlig ägarroll vad gäller bolaget samt möjlighet till strategisk koordination för kommunplanering.

Ludvika kommuns organisation för bolag inom kommunen

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-14

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

e-postadressen till kommunens anställda skrivs
fornamn.efternamn@ludvika.se

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 20/07 19:53:29