På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Nämnder

Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, miljö och kultur.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs efter uppsatta mål, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige. Det är också nämndens uppgift att informera och kommunicera med allmänheten om verksamhetens tjänster.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter för nämnderna.

Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstemän som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Ludvika kommuns organisation från och med 1 januari 2019

Kommunens nämndsorganistaion Kommunfullmäktige Revisorer Kommunstyrelsen Kommunchef, stab,  kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Valnämnden Kommunstyrelsens förvaltning Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsförvaltningen Språktolknämnden i Dalarna Kommunstyrelsens förvaltning Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan Kommunstyrelsens förvaltning Överförmyndarnämnd Överförmyndare i samverkan Kultur- och fritidsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltningen Myndighetsnämnd miljö och bygg Samhällsbyggnadsförvaltning Krisledningsnämnd Kommunstyrelsens förvaltning Social- och utbildningsnämnden Social- och utbildningsförvaltningen Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Kommunstyrelsens förvaltning Gemensam nämnd Hjälpmedelsnämnden Dalarna Vård- och omsorgsförvaltningen Räddningstjänst Dala Mitt Västerbergslagens utbildningsförbund

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-21

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 18/07 04:37:28