På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Revisorer

Inför varje mandatperiod väljer kommunfullmäktige i Ludvika sju revisorer som ska granska kommunens verksamhet. I sitt granskningsarbete biträds revisorerna av sakkunniga biträden.

Revisorerna väljs ur de politiska partierna som finns representerade i kommunfullmäktige. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

Uppgift


Revisorernas uppgift anges i kommunallagen där det framgår att revisorerna årligen granskar i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Inom denna ram ska revisorerna pröva om:

  • Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
  • Om räkenskaperna är rättvisande.
  • Om kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Sidan senast uppdaterad: 2015-01-23

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 20/07 19:54:10