På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Revisionsrapporter

Varje år genomför kommunens revisorer ett antal fördjupade granskningar av olika verksamheter, processer och rutiner samt av årsredovisningen och en delårsrapport. För varje genomförd granskning upprättas en skriftlig revisionsrapport.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskning_bidraghandlaggning.pdf 484.4 kB 2012-06-01 16.11
Granskning av anställdas engagemang i näringsdrivande associationer.pdf 836.7 kB 2015-04-08 11.13
Granskning av Arbetsmarknadsenheten.pdf 4.5 MB 2014-04-17 09.08
Granskning av delårsrapport 2013-06-30.pdf 8.7 MB 2013-09-18 12.41
Granskning av delårsrapport - Ludvika kommun.pdf 1.1 MB 2015-11-17 12.54
Granskning av delårsrapport per 2012-06-30.pdf 450.1 kB 2012-09-18 10.18
Granskning av delårsrapport per 2012-06-30 VBU.pdf 2.9 MB 2012-10-29 11.18
Granskning av delårsrapport per 2013-06-30 VBU.pdf 4.5 MB 2013-10-17 14.27
Granskning av delårsrapport -VBU.pdf 957.2 kB 2015-11-17 12.54
Granskning av grundskolans ledningsorganisation.pdf 8.2 MB 2014-08-18 10.21
Granskning av integration och mångfald.pdf 2.3 MB 2014-01-16 09.12
Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppsiktsplikt.pdf 4.9 MB 2017-03-17 11.07
Granskning av löneprocessen.pdf 568.6 kB 2013-04-26 08.59
Granskning av samverkan inom folkhälsoområdet.pdf 1.8 MB 2014-12-09 09.00
Granskning av verksamheten inom VBU.pdf 1.3 MB 2013-02-26 13.15
Granskning delårsrapport VBU 2014-06-30.pdf 1.8 MB 2014-09-29 11.09
Granskning Måltidshantering.pdf 711.8 kB 2013-05-07 11.24
Granskningsrapport_anstallningsförhallanden.pdf 598.9 kB 2012-06-01 16.11
Granskningsrapport_avseende_VBU_arsbokslut_2011.pdf 4.6 MB 2012-06-01 16.11
Granskningsrapport_bokslut_2011-12-31.pdf 719.4 kB 2012-06-01 16.11
Granskningsrapport_intern_kontroll.pdf 409.8 kB 2012-06-01 16.11
Granskningsrapport över bokslut per 2012-12-31.pdf 592.3 kB 2013-04-26 08.59
Granskningsrapport över bokslut per 2013-12-31.pdf 10.1 MB 2014-04-16 06.52
Granskningsrapport över boslut per 2014-12-31.pdf 1.1 MB 2015-06-22 13.19
Komplettering Näringsdrivande associationer.pdf 465.4 kB 2015-06-22 13.14
Lekmannarevisionrapport om riskhantering i de kommunala bolag.pdf 910.7 kB 2015-01-29 10.46
Lekmannarevisionsrapport om den kommunala kompetensen.pdf 211.1 kB 2013-02-28 10.14
Revisionsrapport för VBU 2014.pdf 1.2 MB 2015-06-22 13.16
Revisionsrapport - GNU.pdf 1.2 MB 2015-09-18 10.25
Revisionsrapport - Granskning av delårsbokslut 2014-06-30.pdf 909.5 kB 2014-09-23 10.26
Revisionsrapport - Granskning av system för oreglerad arbetstid och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.pdf 541.2 kB 2015-09-04 14.13
Revisionsrapport och revisionsberättelse 2013 VBU.pdf 867.7 kB 2014-05-09 09.32
Revisionsrapport om registrerkontroll.pdf 588 kB 2012-09-18 10.18
Uppföljning av tidigare revisionsgranskningar.pdf 516.6 kB 2014-01-16 09.16
Uppföljning av tidigare revisionsrapporter.pdf 993.7 kB 2012-09-18 10.18

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-05

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/07 21:35:05