På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Hantering av inlägg på sociala medier

Varför använder kommunen sociala medier?

Ludvika kommun använder sociala medier som kanaler för att främja ett fritt meningsutbyte och förenkla medborgarnas rätt att begära att få del av allmänna handlingar - kärnan i offentlighetsprincipen och en av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle.

Vem kan läsa, skriva kommentarer och meddelanden på sociala medier?

De inlägg som görs på Ludvika kommuns sociala medier kan läsas av alla. Men för att göra inlägg behöver du ha konto för respektive sociala medier.

Vilka skriver och svarar på kommunens sociala medier?

Det är kommunens kommunikatörer som skriver inläggen på huvudsidorna, alltså de som heter Ludvika kommun. De hämtar i sin tur in fakta från tjänstemännen. Ludvika kommuns politiker når du via andra kanaler. Kontaktuppgifter till alla politiker hittar du här på vår webbplats.

Mejla eller ring om du har ett enskilt ärende

Inlägg och kommentarer som görs på dessa sidor blir allmänna handlingar. Vill du kontakta oss i ett enskilt ärende? Använd vår hemsida www.ludvika.se eller ring vår växel 0240-860 00.

Har du en synpunkt eller vill felanmäla något ber vi dig använda vår e-tjänst för synpunktshantering och felanmälan.

När tar vi bort information på sidan?

Ludvika kommun ansvarar för att hålla denna sida under uppsikt. Inlägg som är stötande, rasistiska, uttrycker kränkande åsikter om specifika personer, eller på andra sätt inte bedöms höra hemma på våra sidor, kommer att tas bort. Detsamma gäller inlägg med reklam.

Hantering av allmänna handlingar

Alla inlägg och kommentarer på kommunens sociala medier är allmänna handlingar. Dock kommer vi inte att diarieföra allt, utan uppgifterna hålls ordnade på annat sätt. Vi kommer att diarieföra följande:

  • kommentarer och inlägg som tillför uppgifter i ett ärende
  • handlingar som myndigheten efterfrågar
  • kommentarer och inlägg som myndigheten bedömer vara av särskilt intresse
  • kommentarer som raderats till följd av olämpligt innehåll
  • sekretessbelagd information som kommer in via kommentarsfunktioner. Denna sistnämnda information gallras omedelbart från mediet. 

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-13

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 16/07 18:36:54