På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Säkerhet och kris

Brand med rökdykare på plats. Bild från Västerbergslagens räddningstjänst.

Om en katastrof eller större olycka inträffar i Ludvika kommun, kommer kommunen att lämna information på ludvika.se.

113 13 är Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser.

Om kommunledningen och räddningstjänsten bedömer att extraordinära insatser behöver göras, inkallas den övergripande kommunala ledningsgruppen, samt vid behov den kommunala ledningsstaben.

Om behov av psykiskt och socialt omhändertagande uppstår kallas även POSOM-gruppen in.

Kriswebb för Dalarna

Vid en krissituation som berör många människor i länet kommer även information att finnas på länets kriswebb, kriswebb.dalarna.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sidan uppdateras då av bland andra räddningstjänst, polis, Landstinget Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna.

Kriswebben kan även aktiveras vid mindre händelser i länet eller i landet då länsstyrelsen bedömer att det finns behov av information.

Brandrisk och eldningsförbud

Brandriskprognoser

Håll dig uppdaterad på hur stor brandrisken är innan du eldar. Brandrisken uppdateras dagligen under vår och sommar på Räddningstjänsten Dala Mitts hemsida, www.dalamitt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Brandrisken graderas på en skala från 1-5 där 1 bedöms som mycket liten brandrisk och 5 som mycket stor. Var uppmärksam på att detta kan ändras från dag till dag.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-28

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 08:21:12