På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Arbetsmarknadsverksamhet

Personalenhetens arbetsmarknadsavdelning ansvarar för åtgärder inom arbetsmarknadsområdet. De olika insatserna syftar till att underlätta för arbetssökande att att hitta fotfäste på den reguljära arbetsmarknaden. I samarbete med arbetsförmedling i Ludvika och andra intressenter genomförs olika sysselsättningsbefrämjande aktiviteter och åtgärder.  

Från praktik och studier till jobb

Genom att erbjuda arbete, praktikplats eller studiemotiverande insatser till dem som står utanför den reguljära arbetsmarknaden, skapas bättre förutsättningar för den enskildes  försörjningsmöjligheter. De åtgärder som erbjuds anpassas efter varje individs behov och förutsättningar. Personalenheten planerar och genomför aktiviteter och projekt i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller andra aktörer inom området.

Kontakta alltid Arbetsförmedlingen

Om du är arbetslös ska du alltid kontakta arbetsförmedlingen och det är oftast en förutsättning för att kunna delta i kommunens olika program för arbetslösa.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare - OSA

Offentligt skyddat arbete riktar sig till personer med funktionshinder som medför en nedsatt arbetsförmåga. Anställningen ska ge möjlighet till rehabilitering i jobbet. På sikt ska en OSA-anställning leda till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. OSA-anställda omfattas i stort sett av de ordinarie avtal och anställningsvillkor som gäller för aktuell bransch.

Det är Arbetsförmedlingen som anvisar den arbetssökande till anställningen. Målgruppen för OSA omfattar:

  • arbetslösa med socialmedicinskt funktionshinder,
  • arbetslösa som är berättigade till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till funktionshindrade,
  • arbetslösa som på grund av långvarig och svår psykisk sjukdom inte tidigare haft kontakt med arbetslivet eller varit borta ifrån det under längre tid.

Tillsammans med kommunen, Arbetsförmedlingen, den anställde och den lokala fackliga organisationen undertecknas en överenskommelse. Där beskrivs vilka insatser som kan behövas för att stärka individen. Exempelvis utbildning, arbetshjälpmedel eller kamratstöd, som kan främja arbetsförmågan och förbättra möjligheterna att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Ludvika kommun stöttar också det lokala föreningslivet genom olika arbetsmarknadsinsatser. Till exempel genom att förmedla olika former av anställningstöd eller lönebidrag.

Kontakt

Vill du veta mer om kommunens arbetsmarknadsfrämjande insatser kontakta Lars Gille, arbetsmarknadskonsulent. Telefon 0240-860 74 eller via e-post lars.gille@ludvika.se


Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2014-10-31

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 26/08 02:58:34