På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Att jobba inom kommunens förskolor

Som nyanställd inom skolan i Ludvika är du aldrig ensam. Tvärtom, vi erbjuder ett omfattande mentorskap.

Mentorer och adepter har regelbundna träffar, där man diskuterar situationer och erfarenheter. Det är högt i tak och skratt blandas med allvar.

Här finns en folder om introduktionsperiod och mentorskap i Ludvika kommunPDF.

Populära arbetskläder

En ny och uppskattad satsning innebär att personalen inom förskola får plocka ut arbetskläder till en summa av 1 000 kronor per år. Inköpen administreras inom förvaltningen, vilket gör att summan räcker ganska långt.

Vi värderar utbildning – och möjligheten att utbilda sig – högt. Flera av våra tillsvidareanställda barnskötare läser inom förskollärarprogrammet på Högskolan Dalarna. Samtidigt samarbetar vi med Västerbergslagens utbildningscentrums barnskötarutbildning. Vi har också partnerförskolor där vi tar emot förskollärarstudenter.

Nya avdelningar

Ludvika kommun växer och barnen blir fler. Det gör att vi har öppnat ett stort antal nya förskoleavdelningar i ljusa, rymliga lokaler. Utemiljön är naturligtvis också viktig och flera förskolor har fått nya lekytor med moderna redskap.

Samtidigt pågår ett omfattande arbete med att utveckla maten, inom bland annat barnomsorgen. En större del av kosten lagas från grunden, ute på enheterna. Stora resurser läggs på att höja inspiration och kvalitet inom organisationen.

Programmering och språkutveckling

Viktigast är trots allt barnen och det hårda arbete våra anställda lägger ner för att de ska få det bra. Några av våra satsningar är programmering i förskolan, språkutvecklande arbetssätt och läslyftet. Här samarbetar vi med Mälardalens högskola respektive Högskolan Dalarna.

Vi är glada men ödmjuka inför det faktum att arbetet ger resultat.

Nöjda föräldrar

En enkät genomförd i Ludvika kommun visar att både barn och deras föräldrar är mycket nöjda med kommunens förskola. 97 procent av barnen (4-6 år) tycker om att vara på förskolan och 97 procent av vårdnadshavarna svarar att deras barn trivs, är trygga och bemöts med respekt i förskolan.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-23

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/07 16:36:02